Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin 2012-ci il üzrə tədris göstəriciləri

Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin 2012-ci il üzrə tədris göstəriciləri

Sahələr üzrə tədrisə cəlb olunan dinləyicilər

Mövzu

Tədrisin keçirildiyi tarix

Tədrisə cəlb olunan dinləyicilərin sayı
(nəfərlə)

Mühazirə və məşğələ (saat)

1

Maliyyə Nazirliyi sisteminə dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq müsabiqə və müsahibə yolu ilə qəbul edilmiş, habelə ehtiyat kadr siyahısından cəlb edilmiş şəxslər

«Dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyin tətbiqi, «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiqi.  Dövlət büdcəsinə dair qəbul edilən normativ hüquqi aktlar və onların tətbiqi məsələləri və İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkili»

14 - 16 mart

14

24

2

Nazirliyin yerli bölmələrinin, regional (zona) orqanlarının rəhbərləri

Dövlət büdcəsinin səmərəli idarə olunması

27 fevral - 03 mart

19

44

3

Nazirliyin yerli bölmələrinin, regional orqanlarının rəhbərlərinin müavinləri, Xəzinə əməliyyatları sektorunun müdirləri

Dövlət büdcəsinin xəzinədarlıq vasitəsilə icrası

16 - 25 aprel

21

70

4

Büdcə proqnozu

Büdcə sistemi, dövlət büdcəsinin iqtisadi mahiyyəti və büdcə siyasəti

28 noyabr-07 dekabr

18

70

5

Dövlət gəlirləri, vergilərin proqnozlaşdırılması və iqtisadi təhlili

Dövlət gəlirləri, vergilərin proqnozlaşdırılması və iqtisadi təhlili

10-18 may

14

70

6

Xəzinə əməliyyatlarının uçotu

Dövlət büdcəsinin uçotu və hesabatı

04 - 13 iyun
19 - 21 noyabr

36

140

7

Xəzinə əməliyyatları

Xəzinə əməliyyatlarının təşkili və aparılması

27 iyun - 06 iyul
15 - 24 oktyabr

37

140

8

Məsləhətçi-nəzarətçi müfəttişlər

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzaərt tədbirlərinin həyata keçirilməsi qaydaları

26 sentyabr - 05 oktyabr

9

70

9

Ali təhsil müəssisələrinin mühasibat uçotu və audit fənnini tədris edən müəllimlər

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları

06 - 10 fevral

48

80

10

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları

Maliyyə uçotu

09 aprel - 05 may

20

160

11

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların mühasibat uçotu üzrə mütəxəssisləri

Maliyyə uçotu

14 may - 01 iyun

14

80

12

Maliyyə Nazirliyinin aparatının və onun strukturuna daxil olan dövlət agentlik və xidmətlərinin mütəxəssisləri

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyində elektron sənəd dövriyəsinin tətbiq edilməsi

16 aprel - 05 may

227

60

13

Maliyyə Nazirliyinin yerli bölmələrinin xəzinə üzrə mütəxəssisləri

“Xəzinədarlığın İdarəedilməsinin İnformasiya Sistemi” layhiəsi çərçivəsində Sap sisteminin tətbiqi

Mart - aprel

136

120

14

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların mühasibat uçotu üzrə mütəxəssisləri

Maliyyə uçotu

17 sentyabr - 30 noyabr

205

560

15

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların mühasibat uçotu üzrə mütəxəssisləri

Mühasibat uçotunun təşklində Azərbaycan Respublikasının qanunveriliciliyinin və vergilərin rolu

12 noyabr - 07 dekabr

66

120

 

 

 

Cəmi

 

 

884

1808