Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin 2016-cı il üçün tədris plan-qrafiki təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin 2016-cı il üçün tədris plan-qrafiki təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvafiq əmri ilə Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin 2016-cı il üçün tədris plan-qrafiki təsdiq edilmişdir. 

Tədris plan-qrafikində müxtəlif sahələr üzrə Bakı şəhərində və respublkamızın regionlarında tədrisə cəlb ediləcək dinləyicilər qrupu üçün mövzular, təlimin keçiriləcəyi yer və vaxtı  öz əksini tapmışdır.