Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun iki əsas istiqamətidir?
1.maliyyə yönlü əməliyyatların yazılışı
2.Vergi orqanları üçün məlumatı təmin etmək
3.rəhbərliyi şirkəti idarəetməsi üçün informasiya ilə təmin etmək
4.maliyyə dövrü üçün əməliyyatları ümumiləşdirən maliyyə hesabatları hazırlamaq.

2 və 4

1 və 4

2 və 3

1 və 2