Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakılardan hansı doğrudur?
İlin sonunda bağlanır / Növbəti ilə köçürülür

Gəlir / Xərc

Xərc / Aktiv

Öhdəlik / Gəlir

Aktiv / Xərc