Onlayn TEST

Question 1 of 24

Şərti öhdəlik şirkətin maliyyə hesabatlarına necə daxil edilməlidir?

Yuxarıdakıların heç biri.

Heç bir ehtiyat və açıqlama tələb olunmur.

Maliyyə hesabatlarında şərti öhdəlik üçün ehtiyatın yaradılması lazımdır.

Heç bir ehtiyat yaradılmadan qeyd vasitəsilə açıqlanmalıdır.