Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakılardan hansı təchizatçıdan satınalmaların qeyd edilməsi üçün ilkin sənəddir?

Alış sifarişi

Təchizatçı ilə üzləşmə aktı

Ödəniş tapşırığı

Alış hesab-fakturası