Onlayn TEST

Question 1 of 24

Fərdi sahibkarın dövrün əvvəlinə və sonuna kapital qalığı müvafiq olaraq 20000$ və 9000$-dir. Dövr ərzində sahibkar 8000$ dəyərində kapital yatırıb və 16000$ məbləği öz şəxsi istifadəsi üçün çıxarıb.

Dövr ərzində olan mənfəət və ya zərəri hesablayın:

21000$ mənfəət

21000$ zərər

3000$ mənfəət

3000$ zərər