Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı biri doğrudur?

Aktivlər + Öhdəliklər = Kapital

Aktivlər – Öhdəliklər = Kapital

Heç biri

Öhdəliklər - Aktivlər = Kapital