Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakı bəndlərdən hansı aktiv deyil?

Torpaq və binalar

Zavod və avadanlıq

Alınmış bank krediti

Kompyuter proqramı və avdanlıqları