Onlayn TEST

Question 1 of 24

Aşağıdakılardan hansı fərdi sahibkar və məhdud məsuliyyətli cəmiyyət arasındakı fərqi göstərir?
(I) Fərdi sahibkarın maliyyə hesabatları özəl saxlanılır; şirkətin maliyyə hesabatları səhmdarlara göndərilir və hətta ictimaiyyətə təqdim oluna bilər
(II) Yalnız şirkətlərin biznesə investisiya olunmuş sərmayəsi var.
(III) Fərdi sahibkar biznesin üzləşə biləcəyi bütün zərər və borclara tam və şəxsən cavabdehdir; şirkətin borcları və zərəri qarşısında yalnız biznesə qoyduqları sərmayə məbləğində məsuliyyət daşıyırlar.

Hamısı

(I) və (II)

(II) və (III)

(I) və (III)