Onlayn TEST

Question 1 of 24

Satışlar hesabında aşağıdakılardan hansı qeyd olunur?

Satılan bütün əmtəələr (ticarət üçün nəzərdə tutulmuş əmtəələr)

Ofisdə istifadə olunan mebelin satışı

Pul vəsaitinə satılmış mallar

Kreditlə satılmış mallar