Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakılardan hansı doğrudur?
İlin sonunda bağlanır / Növbəti ilə köçürülür

Öhdəlik / Gəlir

Gəlir / Xərc

Xərc / Aktiv

Aktiv / Xərc