Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Müəssisə aşağıdakı aktiv və öhdəliklərə malikdir:

Torpaq və Bina - 10000
Pul vəsaiti - 5000
Kreditor borcu - 4000
Debitor borcu - 3000
Mal-Material - 2000
Alınmış Kreditlər - 1000

Biznesə investisiya olunmuş kapitalın məbləğini hesablayın.

16000

11000

17000

15000