Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Mühasibat dövrünün sonunda müəssisənin mal-material dəyəri nə ilə müəyyən edilir?

Fiziki mal-materialı götürməklə

Firmanın cəmi satışından onun cəmi alışını çıxmaqla

Nominal(ümumi) ledcerdə mal-material hesabına baxmaqla

Firmanın cəmi satışından cəmi satışın maya dəyərini çıxmaqla