Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Şərti öhdəlik şirkətin maliyyə hesabatlarına necə daxil edilməlidir?

Heç bir ehtiyat yaradılmadan qeyd vasitəsilə açıqlanmalıdır.

Maliyyə hesabatlarında şərti öhdəlik üçün ehtiyatın yaradılması lazımdır.

Yuxarıdakıların heç biri.

Heç bir ehtiyat və açıqlama tələb olunmur.