Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakı bəndlərdən hansı gəlirdir?

Əldə edilmiş faiz

Uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə edilən pul vəsaiti

Səhm kapitalı

İşçilərin əməkhaqları