Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Hesab faktura aşağıdakı xərcləri göstərir:

Su təmizləyici avadanlıq - 39800
Çatdırılma və Quraşdırılma xərcləri - 1100
Saxlanma xərcləri - 3980
Satış vergisi - 7845
Hesab-faktura üzrə cəmi - 52725

Hesab fakturaya əsasən kapitallaşdırılan xərclərin ümumi dəyəri nə qədərdir?

39800

40900

52725

44880