Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Şərti öhdəlik şirkətin maliyyə hesabatlarına necə daxil edilməlidir?

Yuxarıdakıların heç biri.

Maliyyə hesabatlarında şərti öhdəlik üçün ehtiyatın yaradılması lazımdır.

Heç bir ehtiyat yaradılmadan qeyd vasitəsilə açıqlanmalıdır.

Heç bir ehtiyat və açıqlama tələb olunmur.