Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Əgər dövrün əvvəlinə mal-material qalığı olduğundan çox göstərilibsə, mənfəət:

Olduğundan az göstəriləcək

Olduğundan çox göstəriləcək

Ləğv ediləcək

Dəyişməyəcək