Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Mal-materialın ilkin dəyər və ya xalis satış qiymətindən az olanı ilə dəyərləndirilməsi hansı mühasibat konsepsiyası nümunəsidir?

Monetar ölçülmə

Ehtiyatlılıq

Fəaliyyətin fasiləsizliyi

Hesablama konsepsiyası