Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Satışlar hesabında aşağıdakılardan hansı qeyd olunur?

Ofisdə istifadə olunan mebelin satışı

Pul vəsaitinə satılmış mallar

Kreditlə satılmış mallar

Satılan bütün əmtəələr (ticarət üçün nəzərdə tutulmuş əmtəələr)