Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Şirkət kreditlə alan müştəridən 5,000$ əldə edir.
Bu əməliyyatla mühasibat uçotu bərabərliyinin hansı hissəsi dəyişəcək?

Kapital və aktivlər

Yalnız aktivlər

Heç biri

Aktivlər və öhdəliklər