Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakı sənədlərdən hansı müştəri tərəfindən həyata keçirilən ödənişi müşayiət edir?

Satınalma hesab-fakturası

Ödəniş tapşırığı

Kredit notası

Hesabat