Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Şübhəli debitor borcları üzrə ehtiyyatın azalmasının nəticəsi:

Xalis mənfəətin artması

Xalis mənfəətin azalması

Aktivlərin azalması

Öhdəliklərin artması