Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Bütün əməliyyatların və hadisələrin baş verən anda tanınması ( pulun ödənildiyi və ya alındığı vaxtda deyil ) və maliyyə hesabatlarında aid olduqları dövrdə qeyd edilməsini tələb edən mühasibat konsepsiyası:

Ardıcıllıq konsepsiyası

Əhəmiyyətlilik konsepsiyası

Yuxarıdakılardan heç biri

Ehtiyatlılıq konsepsiyası