Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakılardan hansı təchizatçıdan satınalmaların qeyd edilməsi üçün ilkin sənəddir?

Ödəniş tapşırığı

Alış sifarişi

Alış hesab-fakturası

Təchizatçı ilə üzləşmə aktı