Rəylər

Kəmalə Nəsibova
AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziriliyi Maliyyə-Təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi